Ako mať a udržať pozitívny prístup ku každému žiakovi?

19.03.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia sa s platnosťou od 10. marca 2020 do 15. apríla 2020 rušia všetky podujatia pre verejnosť v Rosenfeldovom paláci.

Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.


Pri veľkej rozmanitosti žiakov v dnešných triedach je pre učiteľa výzvou reflektovať potreby týchto detí. Prednáškou chceme ponúknuť učiteľom preventívne nástroje a konkrétne metódy, ako si prácu s rozmanitosťou tried uľahčiť.

Akcia je určená pre učiteľky MŠ a ZŠ.

Účastníci okrem workshopu obsiahnu aj ďalšie zdroje - námety vhodné pre vlastnú pedagogickú prax.

Termín: 19. marca 2020, od 14,30 do 17,00

Lektorka: Terézia Drdulová

Miesto konania: Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, ŽilinaTerézia Drdulová je autorkou metodickej príručky pre pedagógov MŠ o začleňovaní detí so zdravotným postihnutím a konceptu prispôsobenia textov žiakom s ťažkosťami v čítaní a porozumení textu pomocou metódy Easy to read . Pracovala ako školská špeciálna pedagogička na Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach. Koordinuje tím odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. Od roku 2016 spolupracuje ako lektorka s Nadáciou pre deti Slovenska na projekte Škola inkluzionistov a ako konzultantka pre základné školy, ktoré rozvíjajú inkluzívny model vzdelávania. Okrem iného je expertkou na oblasť budovania samostatnosti u detí so zdravotným postihnutím a spektrom rôznorodosti u osôb so spinou bifidou a hydrocefalom.