Artefiletika v triede

08.10.2020

Artefiletika je brána do tvorivého a kooperatívneho vyučovania. Je to cesta k otvorenej škole, priateľskej všestrannému rozvoju detí. Jednodňový workshop "Artefiletika v triede" vám ponúka možnosť vyskúšať si artefiletickú techniku, vhodnú pre žiakov základných škôl. Lektorka ju premostí s reflektívnym dialógom, ktorý je nevyhnutnou súčasťou artefiletiky. Artefiletika poslúži aj ako brána do témy inkluzívneho vzdelávania. Budeme hľadať možnosti, ale aj prekážky aplikovania artefiletiky vo vašich školách.

Termín: 8. októbra 2020, 09:30 -15.00

Lektor: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD.

Miesto konania: Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, Žilina

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením registračného online formulára.

*Počet miest je limitovaný: max 15 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.Zuzana Krnáčová vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr MA. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka a supervízorka (ASSP) pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania v rámci viacerých projektov. Pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.