Filozofia pre deti - ako u žiakov hravo rozvíjať dialóg a spoluprácu

10.03.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia sa s platnosťou od  10. marca 2020 do 15. apríla 2020 rušia všetky podujatia pre verejnosť v Rosenfeldovom paláci.


Filozofia pre deti je edukačný koncept, ktorý rozvíja multidimenzionálne myslenie detí, rozvíja kritické, tvorivé a angažované myslenie, spoluprácu a umenie dialógu.

Koncom 60. rokov 20. storočia profesor filozofie a logiky Mathew Lipman (1923-2010) z Kolumbijskej univerzity v New Yorku vytvoril program Filozofia pre deti, ktorého cieľom bol rozvoj myslenia, ale aj rozvoj a kultivácia osobnosti v celku. Filozofia pre deti podľa neho zasahuje v edukácii nielen oblasť rozvoja kognície, kreativity, angažovaného myslenia, ale aj sociálnu a etickú oblasť, najmä rozvoj komunikačných schopností.

"Učiteľ nemá byť ako vysielač, ktorý deťom odovzdáva informácie. Deti dokážu samé vytvoriť spoločenstvo, v rámci ktorého sú schopné hľadať najrozumnejšie odpovede na najzložitejšie otázky." To je podľa dlhoročného propagátora metódy Filozofie pre deti Jasona Buckleyho hlavné posolstvo tohto prístupu.

Zoznámte sa s hlavnými princípmi metódy Filozofie pre deti, ktoré vám pomôžu zapojiť do skupinovej práce čo najväčší počet žiakov a rozvíjať ich tvorivú výmenu názorov a spoluprácu. 

V rámci kurzu vám predstavíme tipy, pomocou ktorých:

  • začleníte do výučby fyzické aktivity, ktoré deťom i žiakom poskytnú priestor na vyjadrenie,
  • vytvoríte otázky, ktoré u detí prebudia zvedavosť a záujem o diskusiu,
  • dokážete ustúpiť z diskusie tak, aby deti samé mohli samostatne formulovať svoje názory.

Termín: 10. marca 2020, od 9,00 do 14,30

Lektorky: Veronika Endrštová, Lucie Pivoňková

Miesto konania: Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, Žilina

Kapacita kurzu je naplnená.


Veronika Endrštová pôsobí od roku 2013 vo vzdelávacom programe Varianty společnosti Člověk v tísni, kde sa venuje predovšetkým témam globálneho rozvojového vzdelávania a aktívneho občianstva. Jej projekt Největší přání získal cenu odbornej poroty v kategórii inovácie vo vzdelávaní za rok 2019. Odborná porota vo svojom zdôvodnení uviedla, že cenu udelila najmä: "Za to, ako autori pomáhajú malým deťom porozumieť veľkým problémom a veľkým učiteľom porozumieť svetu malých detí."

Lucie Pivoňková pracuje vo vzdelávacom programe Varianty spolu s Veronikou. Okrem školení pre pedagógov zameraných na Filozofiu pre deti vedie aj kurzy Komunikace s rodiči a Rodiče, nečekaní spojenci školy. A podieľala sa i na vzniku rovnomennej publikácie s podtitulom Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou.