Káva s logopedičkou

18.03.2021

Na káve s logopedičkou v neformálnej atmosfére preberieme - Ako rozvíjať komunikačné schopnosti v domácom prostredí. Teda:

  • Čo všetko spadá pod komunikačné schopnosti

  • Stručný prehľad vývinu komunikačných schopností v jednotlivých vekových fázach dieťaťa

  • Ako podporiť rozvoj komunikačných schopností u dieťaťa

  • Otázky, s ktorými prídete

Stretnutie v prostredí ZOOM je určené pre rodičov, učiteľov ZŠ, MŠ, členov školského podporného tímu, ktorí majú záujem sprevádzať rodičov.


Termín: 18. 03. 2021, 16:00 - 17:30

Organizácia podujatia: on-line v prostredí programu ZOOM

Lektor: Mgr. Zuzana Jagerčíková

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením
registračného online formulára. Registrácia končí 16. 3. 2021.Mgr. Zuzana Jagerčíková

Vyštudovala logopédiu v Bratislave, následne pôsobila ako výskumníčka v oblasti vývinových jazykových porúch a porúch učenia. Následne začala pracovať ako logopedičke v poradenských zariadeniach v rezorte školstva. Momentálne už 5. Rok pracuje v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva so sídlom v Strečne.

Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým deťom s vývinovými jazykovými poruchami od raného do mladšieho školského veku.