Pakuj (sa) von!

14.04.2021

Zážitkovo- reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa bude prebiehať nasledovne:

  • Ochutnávka konkrétnych aktivít na vlastnej koži priamo v teréne
  • Tipy ako minimalisticky a efektívne využívať vo vyučovaní to, čo nám poskytuje krajina
  • Príklady, ako zmysluplne prepájať vyučovacie predmety do celku
  • Spoločné zdieľanie skúseností a nápadov

Kurz má dve časti:

  1. Praktickú: individuálna ochutnávka aktivít priamo v teréne (osamote alebo s deťmi či triedou)
  2. Reflektívnu: online stretnutie, spoločná analýza aktivít, praktické tipy ako s nimi pracovať ďalej

Termín: Praktická časť - pokyny a metodický materiál vám pošleme po potvrdení prihlášky. Reflektívna časť - streda 14. apríla, 15:00 - 18:00

Organizácia podujatia: Praktická časť - kdekoľvek vo vašom okolí. Reflektívna časť - online, ZOOM.

Organizátori: Komunitné vzdelávanie "Kalimba", Učitelia Žiliny a Generácia 3.0 (Nadácia Pontis)

Lektor: Marika Balušíková

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením
registračného online formulára. Registrácia končí 12. 4. 2021.
*Počet miest limitovaný: max 20 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.Marika Balušíková

je učiteľka, lektorka s niekoľkoročnou praxou na základných i stredných školách.Posledné roky je úzko prepojená so žilinskou Tramtáriou. Najväčšou výzvou je pre ňu ponúknuť deťom zážitok, pozitívny či negatívny, a ďalej na ňom stavať. Vyučovanie vonku považuje za nevyhnutný "krok späť" pre scitlivenie ľudí voči svojmu okoliu (živému i neživému), pre obnovenie vzťahu k prírode a ku krajine ako takej a konečne i k lepšiemu pochopeniu seba samého.