Pakuj (sa) von!

17.05.2022

Zážitkovo - reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa. Tentokrát priamo v teréne!

  • Ochutnávka konkrétnych aktivít na vlastnej koži priamo v teréne
  • Tipy ako minimalisticky a efektívne využívať vo vyučovaní to, čo nám poskytuje krajina
  • Príklady, ako zmysluplne prepájať vyučovacie predmety do celku
  • Spoločné zdieľanie skúseností a nápadov


Termín: 25.5.2022, 13:00 - 16:00

Miesto: Žilinský lesopark

Organizátori: Komunitné vzdelávanie "Kalimba", Učitelia Žiliny a Generácia 3.0 (Nadácia Pontis)

Lektorka: Marika Balušíková

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením
registračného online formulára. Registrácia končí 24. 5. 2022.
*Počet miest limitovaný: max 15 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Marika Balušíková

je učiteľka, ktorá sa po niekoľkoročnej praxi v školstve rozhodla

radikálne zmeniť smer. Vzala to z opačného konca - v žilinskom Lesnom klube a
komunitnej škole Tramtária objavila čarovný a zároveň drsný svet vzdelávania detí
v ich prirodzenom prostredí. Novovzniknutá základná škola Felix v Žiline je miesto,
kde spája rozmanitosť svojich skúseností a inšpirácií. Je triednou učiteľkou tretiakom
a štvrtákom, vedie hodiny slovenčiny, bádateľské bloky prírodovedy a vlastivedy.
Okrem toho je mamou štvorročnej dcérky a najmä ženou, ktorá z hĺbky duše
neznáša zmeny, no ak ide o dobrú vec, preskakuje samu seba žirafími nohami.