Známka nie je všetko

23.04.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia sa s platnosťou od 10. marca 2020 rušia všetky podujatia pre verejnosť v Rosenfeldovom paláci.

Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

Ako spravodlivo hodnotiť? Dá sa to? Pozrieme sa na hodnotenie z rôznych uhlov pohľadu. Ako je hodnotenie vnímané vo vzťahoch učiteľ - žiak/žiak - učiteľ, rodič - žiak/žiak rodič,rodič - učiteľ/učiteľ rodič, žiak-žiak?

Čo všetko sa skrýva za známkou? Ako sa pri hodnotení vyhnúť porovnávaniu, nálepkovaniu a predsudkom? Aký vplyv majú sociálne rozdiely a rôzne znevýhodnenia žiakov na ich hodnotenie? Je pre žiakov motiváciou dobrá známka, alebo vedomosť? Ako riešiť problémové situácie pri hodnotení? A čo tlak rodičov na výkon dieťaťa a tiež na rozhodnutia učiteľov?

Spoločne odkryjeme mnohé otázky, ktoré v sebe táto téma skrýva ...

Termín: 23. apríla 2020, od 10,30 do 15,30

Lektorka: Janette Motlová

Miesto konania: Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, ŽilinaJanette Motlová sa vzdelávaniu venuje 18 rokov. Momentálne pracuje ako riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Založila neziskovú organizáciu EDUMA a je držiteľkou ocenenia "Lektor roka" 2017.

Iniciovala vznik Online živej knižnice - vzdelávacieho portálu, ktorý získal v roku 2017 ocenenie Generácie 3.0. Jej srdcovkou je vzdelávanie cez príbehy - storytelling a emocionálne učenie. Venuje sa rôznym témam v oblasti vzdelávania, formovania postojov a kritického myslenia.

"Ak vieme pochopiť prežívanie druhých, ak rozumieme ich konaniu, správaniu a postojom, vieme byť dobrými učiteľmi, manažérmi, aj zamestnávateľmi," hovorí Janette.