Artefiletika vo vyučovaní

04.11.2021

Artefiletika predstavuje spôsob ako pristupovať k vyučovaniu nielen výtvarnej výchovy na základnej škole. Je to spôsob, ktorý ponúka prostredníctvom zážitkovej tvorby a reflektívneho dialógu možnosť odhaľovať osobnosti žiakov a ich "postavenie" či úlohu medzi rovesníkmi či v skupine a zároveň otvára dvere alternatívnym formám vzdelávania, osobnostného rozvoja... 

Počas niekoľkých hodín nášho spoločného stretnutia sa dozviete teoretické základy artefiletiky a prakticky si vyskúšate artefiletické aktivity s metodicko-didaktickým komentárom lektorky. Môžeme sa porozprávať o možnostiach využitia artefiletiky na vašej škole v konkrétnych predmetoch a triedach.  Program určený učiteľom základných škôl, študentom pedagogických smerov, pedagógom voľnočasových aktivít. 

Termín: 4. novembra 2021 (štvrtok), 9:00-14:00

Lektor: Mgr. Miriama Kotríková

Miesto konania: Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, Žilina (v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa podujatie presunie do online priestoru)

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením registračného online formulára.

*Počet miest je limitovaný: max 15 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.Miriama Kotríková je učiteľkou 2. stupňa ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline s aprobáciou SJL/VV. V školstve pôsobí od roku 2009. Počas svojej praxe absolvovala niekoľko zaujímavých vzdelávaní, no pre ňu najviac obohacujúce bolo vzdelávanie - Artefiletika. 

Artefiletiku sa jej úspešne podarilo začleniť do vyučovacieho procesu dokonca aj vo forme rovesníckeho vzdelávania (heterogénne skupiny starších a mladších žiakov). V tomto spôsobe vyučovania objavila veľký potenciál a získala skúsenosti, o ktoré sa s vami rada podelí.