Program EDUpointov Žilina

Artefiletika predstavuje spôsob ako pristupovať k vyučovaniu nielen výtvarnej výchovy na základnej škole. Je to spôsob, ktorý ponúka prostredníctvom zážitkovej tvorby a reflektívneho dialógu možnosť odhaľovať osobnosti žiakov a ich "postavenie" či úlohu medzi rovesníkmi či v skupine a zároveň otvára dvere alternatívnym formám vzdelávania,...

Aj vám sa stáva, že neviete, kde vám hlava stojí? Že povinností pribúda, ale času ubúda? Tento workshop by mohol byť vhodným riešením. Zameriame sa na spojitú maticu priorít a na jej základe sa rýchlo rozhodnete, čomu chcete venovať svoj čas a byť tak čo najviac efektívny. Pridajte maticu priorít do svojho plánovania a zvýšte tak svoju...

Na čo sa môžete tešiť? Práca s montessori materiálmi pre vek od 4 do 10 rokov. Vhodné pre materské školy a prvý stupeň ZŠ. Oboznámime sa s vybranými materiálmi určenými pre deti v predškolskom veku, deti na prvom stupni ZŠ alebo pre zdravotne znevýhodnené deti. Konkrétne:

Zážitkovo- reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa bude prebiehať nasledovne:

Na káve s logopedičkou v neformálnej atmosfére preberieme - Ako rozvíjať komunikačné schopnosti v domácom prostredí. Teda:

Webinár je určený učiteľom MŠ, učiteľom 1. a 2. stupňa ZŠ, vedeniu škôl, členom školského podporného tímu.

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

Artefiletika je brána do tvorivého a kooperatívneho vyučovania. Je to cesta k otvorenej škole, priateľskej všestrannému rozvoju detí. Jednodňový workshop "Artefiletika v triede" vám ponúka možnosť vyskúšať si artefiletickú techniku, vhodnú pre žiakov základných škôl. Lektorka ju premostí s reflektívnym dialógom, ktorý je nevyhnutnou súčasťou...