Program EDUpointov Žilina

Na čo sa môžete tešiť? Práca s montessori materiálmi pre vek od 4 do 10 rokov. Vhodné pre materské školy a prvý stupeň ZŠ. Oboznámime sa s vybranými materiálmi určenými pre deti v predškolskom veku, deti na prvom stupni ZŠ alebo pre zdravotne znevýhodnené deti. Konkrétne:

Zážitkovo- reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa bude prebiehať nasledovne:

Na káve s logopedičkou v neformálnej atmosfére preberieme - Ako rozvíjať komunikačné schopnosti v domácom prostredí. Teda:

Webinár je určený učiteľom MŠ, učiteľom 1. a 2. stupňa ZŠ, vedeniu škôl, členom školského podporného tímu.

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

Artefiletika je brána do tvorivého a kooperatívneho vyučovania. Je to cesta k otvorenej škole, priateľskej všestrannému rozvoju detí. Jednodňový workshop "Artefiletika v triede" vám ponúka možnosť vyskúšať si artefiletickú techniku, vhodnú pre žiakov základných škôl. Lektorka ju premostí s reflektívnym dialógom, ktorý je nevyhnutnou súčasťou...

Party-škola?

03.12.2019

Workshop na tému, čo všetko musí fungovať, aby vládla v škole otvorená atmosféra a bolo možné zapájať deti do rozhodovacích procesov na škole.