Program EDUpointov Žilina

Seminár na dve stredajšie popoludnia pre učiteľov a učiteľky, ktorí si chcú zachovať elán, motiváciu a duševné zdravie. Byť učiteľom je náročné povolanie, založené na starostlivosti o druhých. Vyžaduje si tvorivosť, trpezlivosť, nadšenie, empatiu, energiu... ale kde ich čerpať?

Zážitkovo - reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa. Tentokrát priamo v teréne!

Seminár na dve stredajšie popoludnia pre učiteľov a učiteľky, ktorí si chcú zachovať elán, motiváciu a duševné zdravie. Byť učiteľom je náročné povolanie, založené na starostlivosti o druhých. Vyžaduje si tvorivosť, trpezlivosť, nadšenie, empatiu, energiu... bol by to veľmi dlhý zoznam!

Artefiletika predstavuje spôsob ako pristupovať k vyučovaniu nielen výtvarnej výchovy na základnej škole. Je to spôsob, ktorý ponúka prostredníctvom zážitkovej tvorby a reflektívneho dialógu možnosť odhaľovať osobnosti žiakov a ich "postavenie" či úlohu medzi rovesníkmi či v skupine a zároveň otvára dvere alternatívnym formám vzdelávania,...

Aj vám sa stáva, že neviete, kde vám hlava stojí? Že povinností pribúda, ale času ubúda? Tento workshop by mohol byť vhodným riešením. Zameriame sa na spojitú maticu priorít a na jej základe sa rýchlo rozhodnete, čomu chcete venovať svoj čas a byť tak čo najviac efektívny. Pridajte maticu priorít do svojho plánovania a zvýšte tak svoju...

Na čo sa môžete tešiť? Práca s montessori materiálmi pre vek od 4 do 10 rokov. Vhodné pre materské školy a prvý stupeň ZŠ. Oboznámime sa s vybranými materiálmi určenými pre deti v predškolskom veku, deti na prvom stupni ZŠ alebo pre zdravotne znevýhodnené deti. Konkrétne:

Zážitkovo- reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa bude prebiehať nasledovne:

Na káve s logopedičkou v neformálnej atmosfére preberieme - Ako rozvíjať komunikačné schopnosti v domácom prostredí. Teda:

Webinár je určený učiteľom MŠ, učiteľom 1. a 2. stupňa ZŠ, vedeniu škôl, členom školského podporného tímu.