Čo chcú vedieť rodičia žiakov s poruchami učenia?

01.12.2021

Pozerať sa na vývinové poruchy učenia z viacerých pohľadov znie ako výzva. Webinár je venovaný pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ a ZŠ so zacielením na potreby rodičov detí s poruchami učenia.

Spolu budeme hľadať odpovede na otázky:

  • Čo prispieva k efektívnej komunikácii rodiny a školy? Akú pozíciu tu zastáva rodič?
  • Ako sa dá využiť spolupráca rodiča pri vzdelávaní žiaka s VPU?
  • Ako vnímame a vyhodnocujeme potreby rodičov a detí s VPU?

Termín: 1. decembra 2021, 17:00 - 19:00

Lektor: Zdenka Valeková

Spôsob organizácie: online /zoom/; webinár bude zahŕňať aj skupinovú prácu

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením tohto formulára.
Vhodné pre učiteľov, študentov pedagogiky. 

*Počet miest je limitovaný: max 20 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja. 
Zdenka Valeková je presvedčená, že vnútorná motivácia k učeniu je hnací motor vzdelávania.
Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako učiteľka a špeciálna pedagogička. 

Aktuálne pracuje pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie na pozícii interný expert so zameraním na multidisciplinárny prístup v praxi.