Montematika - montessori matematika v klasickej triede

27.04.2021

Na čo sa môžete tešiť? Práca s montessori materiálmi pre vek od 4 do 10 rokov. Vhodné pre materské školy a prvý stupeň ZŠ. Oboznámime sa s vybranými materiálmi určenými pre deti v predškolskom veku, deti na prvom stupni ZŠ alebo pre zdravotne znevýhodnené deti. Konkrétne:

  • červenomodré tyče
  • stovková reťaz
  • perlový materiál
  • známková hra
  • stovková tabulka
  • čierny koberec
  • násobkový kruh


Termín: 27.4.2021, 16:30 - 18:30

Organizácia podujatia: Webinár sa bude konať online, na platforme ZOOM. Link pošleme prihláseným účastníkom minimálne deň vopred. 

Lektor: Matej Bruncko 

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením registračného online formulára.

*Počet miest limitovaný: max 20 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.Matej Bruncko montessori vzdelanie nadobudol na kurzoch Soni Bobekovej, Veroniky Ščepánkovej a Claus-Dieter Kaul-a. Je absolventom Českého diplomového kurzu pre mladší školský vek v rozsahu 370 hodín (2016-2018). 3 roky pôsobil ako učiteľ v 2. trojročí v Montessori škole v Bratislave. V súčasnosti je už siedmym rokom sprievodcom v skupine domáceho vzdelávania Montessori School Žilina pre vek 6-12. Taktiež je účastníkom vzdelávacieho programu Komenského inštitút (2020-2021).