Party-škola?

03.12.2019

Workshop na tému, čo všetko musí fungovať, aby vládla v škole otvorená atmosféra a bolo možné zapájať deti do rozhodovacích procesov na škole.

Cieľom programu Otvorené školy je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

"Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne." Christian Picciolini, autor knihy "Romantické násilie" a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Termín: 3. decembra 2019, od 9,30 do 15,30

Lektorky: Zuzana Čačová a Erika Szabóová

Miesto konania: Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, Žilina

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením registračného online formulára.

*Počet miest je limitovaný: max 20 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.Obe lektorky pracujú v Nadácii otvorenej spoločnosti ako programové manažérky programu Active Citizen Fond zameraného na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, zvýšenie podpory sociálnej spravodlivosti, demokracie, ľudských práv a udržateľného rozvoja so špecifickým zameraním na zraniteľné skupiny. V Nadácii sa venujú výchove a vzdelávaniu k ľudským právam a participácii v programe Otvorené školy, a sociálnemu a finančnému vzdelávaniu v programe Aflatoun pre predškolské vzdelávanie v marginalizovaných komunitách.

Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie na školách. Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Čiže kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.