Práca s rozmanitosťou v triede

08.12.2020

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

  1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych?
  2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť?
  3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii?
  4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii?

Webinár je určený učiteľom MŠ, učiteľom 1. stupňa ZŠ, vedeniu škôl, členom školského podporného tímu.

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

  • Uvedomenie si, v čom všetkom môže rozmanitosť byť.
  • Zamyslenie nad priestorom, jazykom a obsahom vyučovania, ktorým občas komunikujeme úplne iné veci ako by sme si priali.
  • Zoznámenie sa so slovami a obratmi, ktoré blokujú učenie.
  • Inšpirácie, z ktorých si budete môcť vybrať tú vhodnú pre vašu triedu / školu.

Termín: 8. decembra 2020, 14:00 - 16:00

Organizácia webinára: online v prostredí ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaili 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Lektor: Mgr. Jana Randa

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením registračného online formulára. Registrácia končí v nedeľu 6. 12. 2020.Jana Randa sa viac než 10 rokov venuje lektorovaniu a facilitácii. Vzdeláva pedagógov a školské tímy. Niekoľkoročná spolupráca s Berlínskou organizáciou Kinderwelten, ktorá sa venuje práci s rozmanitosťou v triede, bola pre Janu veľmi podnetná. V súčasnosti pôsobí ako expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.