Škola pre všetkých alebo z praxe inkluzívneho vzdelávania

10.10.2019

Jednodňový workshop Škola pre všetkých alebo z praxe inkluzívneho vzdelávania vám predstaví podnetné princípy, zásady a tipy toho, čo už funguje v praxi a čo je užitočné a podporné k tomu, aby naše školy mohli kráčať na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu.

Termín: 10. 10. 2019 od 9,30 do 15,30

Lektori:
liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová
špeciálny pedagóg Viktor Križo

Miesto konania: Rosenfeldov palácObaja autori sa viac ako 10 rokov venujú inkluzívnemu vzdelávaniu v praxi i výskume, zrealizovali mnoho projektov na tému implementácie terapie do školského prostredia a bežného vyučovania.

Zuzka absolvovala štúdium a odbornú prax arteterapie v Anglicku, vedecké a učiteľské štúdium v Bratislave, Viktor absolvoval štúdium učiteľstva, špeciálnej pedagogiky a psychológie v Bratislave, Trnave i v Brne. Obaja neustále aplikujú a overujú svoje skúsenosti v školách.

Predstavia Vám aktuálny inkluzívny projekt Reflexia slobody a zodpovednosti s podporou Nadácie Pontis a NDS realizovanom na ZŠ Dubová.

Budete môcť nielen zažiť, ale aj získať nové kontakty a možnosti pre ďalšiu podporu a spoluprácu. Viac aj na stránke  www.inklukoalicia.sk.